Βιβλία
Email
Password
30.06.2022
   
 
Προσθήκη στα αγαπημένα
Προωθήστε σε ένα φίλο
 
*μπες στο vres και βρες τα πάντα!
Κατηγορίες: 1076
Βιβλία : 151391
ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
+
Ξένες γλώσσες
+
Σχολικά βοηθήματα
+
Βίντεο
+
Λεξικά
+
Θρησκεία
+
Εκπαίδευση
+
Λογοτεχνία
+
Λαογραφία, ήθη και έθιμα
+
Παιδικά και εφηβικά βιβλία
+
Θέατρο
+
Γλώσσα (γενικά)
+
Ψυχολογία
+
Γεωγραφία- Ιστορία
+
CD
+
Περιοδικά
+
Καλές τέχνες
+
Φιλοσοφία- Μεταφυσική
+
Φυσικές επιστήμες
+
Γυναικεία θέματα
+
Οικολογία - Περιβάλλον
+
Κοινωνικές επιστήμες
+
Αστυνομικά και θρίλερ
+
Εφαρμοσμένες Επιστήμες
+
Επιστημονική φαντασία
+
Ψυχαγωγία
+
Ημερολόγια
+
Μάνατζμεντ - Μάρκετινγκ
 
ΧΟΡΗΓΟΣ
 
holiday.gr
Πανελλαδικός τουριστικός οδηγός με όλες τις πόλεις και τα χωριά της Ελλάδας και περισσότερα από 9000 ξενοδοχεία με δυνατότητα online κρατήσεων.
 
 
Vres βιβλία / Εκδόσεις / ΤΟΤΣΗΣ-ΠΑΜΙΣΟΣ


ΤΟΤΣΗΣ-ΠΑΜΙΣΟΣ
Δημοσιεύσεις: 2973

Βρέθηκαν 122 βιβλία των εκδόσεων ΤΟΤΣΗΣ-ΠΑΜΙΣΟΣ
Πίνακες φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Ετήσιοι και Μηνιαίοι)
...

Λογιστής Φοροτεχνικός
- Κανονισμός δεοντολογίας, κανονισμός εξετάσεων....

Κώδικας φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (2 τόμοι)
Πίνακας αντιστοιχίας άρθρων Ν.Δ. 3323/55 και Ν.Δ. 3843/58 με τα άρθρα του Ν. 2238/94....

Η μελέτη της ψυχολογίας του καταναλωτή
Πώληση με κάθε θυσία...

Οικονομικές σχολές και μεγάλοι οικονομολόγοι
...

Ο ισολογισμός ανωνύμων εταιριών και ΕΠΕ
...

Τραπεζική λογιστική
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ...

Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Λογιστικής
...

Η φορολογία ΑΕ και ΕΠΕ (2 τόμοι)
...

Ναυτιλιακή Εγκυκλοπαίδεια (2 τόμοι)
...

Κώδικας φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από λαχεία
...

Λεξικό κοινής αγοράς
...

Συμπλήρωμα στον κώδικα εισπράξεως δημοσίων εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και συναφών νομοθετημάτων
...

Κώδικας τελών χαρτοσήμου και κώδικας φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων 12
...

Λεξικό του σοσιαλισμού
...

Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών
...

Λεξικό αγροτικής οικονομίας
...

Χρηματοοικονομική λογιστική (2 τόμοι)
-Εισαγωγή στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις....

Λεξικό οργανώσεως και διοικήσεως επιχειρήσεων
...

Εγκυκλοπαίδεια Οικονομικών Επιστημών (10 τόμοι)
...

Πρακτικός λογιστικός και φορολογικός οδηγός δικηγόρου 2006
...

Κώδικας Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας
...

Ψυχολογία των ομάδων και διοίκηση των επιχειρήσεων
Η επιχείρηση σαν ομάδα....

Διανεμόμενα κέρδη ΑΕ και ΕΠΕ
...

Προσωπικές Εταιρίες και ΕΠΕ - Κοινοπραξίες
...

Λογιστική εγκυκλοπαίδεια (5 τόμοι)
...

Διεθνείς Διμερείς Συμβάσεις
...

Μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση εταιρειών
Όλες οι τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις και η σχετική νομολογία....

Η ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ. σε Μηνιαία και Ετήσια Βάση
...

Πίνακες μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους
...

Κώδικας φορολογίας πλοίων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων
- Αλφαβητικό ευρετήριο Ν. 27/1975 περί φορολογίας πλοίων....

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
- Ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα αποδοχών, εξόδων και αποζημιώσεων προσωπικού...

Οικονομική Εγκυκλοπαίδεια (2 τόμοι)
...

Κώδικας Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων και συναφή νομοθετήματα
Παρατίθενται διατάξεις, νομολογία, βιβλιογραφία, μελέτες, γνωμοδοτήσεις). Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 2523/1997....

Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως
...

Λεξικό οικονομικών επιστημών (2 τόμοι)
...

Κώδικας φορολογίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας και τέλος ακίνητης περιουσίας
...

Το Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο (4 τόμοι)
Των φόρων των επιχειρήσεων και της λογιστικής τους παρακολούθησης....

Ερμηνεία νομοθεσίας ισολογισμού ΑΕ και ΕΠΕ
...

Εθνικός και κοινοτικός τελωνειακός κώδικας
Ερμηνευτικά σχόλια, νομολογία, συναφείς διατάξεις νόμων, Α.Υ.Ο., Ε.Δ.Υ.Ο. κ.λπ., πίνακα συσχέτισης των διατάξεων (άρθρων) του εθνικού και κοινοτικού Τ.Κ. και του εφαρμοστικού κανονισμού, αναλυτικά ευρ...

Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων
...

Θεωρητική και εφαρμοσμένη λογιστική κόστους Ι
Το βιβλίο καλύπτει διεξοδικά όλα τα θέματα της κοστολόγησης δίνοντας ιδιαίτερα βαρύτητα στην εσωλογιστική κοστολόγηση που είναι εναρμονισμένη με το Ε.Λ.Σ. Πέρα από την θεω...

Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης αξίας
...

Φοροδιαφυγή Φορολογική Λογιστική Ελεγκτική Α' και Β' κατηγορίας
...

Ερμηνεία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
...

Γενικές αρχές φορολογίας και φορολογικού δικαίου
...

Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας
...

Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Παραρτήματα...

Ερμηνεία φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 4
...

Ο εσωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων
Η έκθεσις...

Κώδικας φορολογικών κινήτρων
...

Κώδικας ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
...

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
- Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο....

Ερμηνεία φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 3
...

Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας και Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας
...

Γενική Λογιστική
- Τήρηση της λογιστικής σε Ευρώ....

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
...

Ερμηνεία φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 2
...

Κώδικας διοικητικής δικονομίας και διοικητικής διαδικασίας
...

Ερμηνεία φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 1
...

Κώδικας βιβλίων και στοιχείων
Αλφαβητικό ευρερήτιο κώδικα...

Θεωρητική και εφαρμοσμένη λογιστική κόστους ΙΙ
...

Ασφαλιστικό Δίκαιο
...

Κώδικας φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων
Διατηρηθείσες και καταργηθείσες απαλλαγές για απόκτηση στέγης κ.ά....

Λεξικό τραπεζικής οικονομίας
...

Ξενοδοχειακή λογιστική
...

Η εκτίμηση της αξίας των επιχειρήσεων
...

Φοροδιαφυγή Φορολογική Λογιστική Ελεγκτική Γ' κατ.
...

Φορολογία χαρτοσήμου (2 τόμοι)
...

Τι είναι το μάνατζμεντ;
...

Το γενικό λογιστικό σχέδιο
...

Ερμηνεία Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
...

Εργατικό Δίκαιο ΙΙ
-Πίνακες με βασικούς μισθούς και ημερομίσθια διαφόρων κατηγοριών μισθωτών για το έτος 2005....

Αποθήκη - Κοστολόγηση
...

Ανώνυμες Εταιρίες
Μετατροπή μ. κεφαλαίου σε ευρώ (Ν.2842/2000)...

Σύγχρονοι μέθοδοι οργάνωσης και μάνατζμεντ
...

Μηχανογραφημένη φορολογική λογιστική
...

Ναυτιλιακή λογιστική
...

Εργονομία (Ο άνθρωπος και η εργασία)
...

Ερμηνεία φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών
...

Κώδικας Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων 1996 (και συμπλήρωμα 1997)
...

Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 5η έκδοση (4 τόμοι)
...

Ερμηνεία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
...

Εργατικό δίκαιο Ι
Αλλοδαποί εργαζόμενοι (Ν.2910/2001)...

Κώδικας Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων
...

Ερμηνεία Γενικού Λογιστικού Σχεδίου
...

Ανάλυση ισολογισμών
...

Αποτίμησις και έλεγχος αποθεμάτων
...

Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα στελέχη της επιχείρησης
...

Η οικονομική διαχείριση των επιχειρήσεων
Ο προϋπολογισμός...

Κώδικας εμπορικών μισθώσεων 10
Αναλατικό αλφαβητικό ευρετήριο....

Λογιστικά αποτελέσματα
...

Ο ελεγκτής και ο σύμβουλος της επιχείρησης
...

Η δημιουργικότητα στις επιχειρήσεις
Δημιουργικότητα και διαφήμιση...

Το σήμα και το κύρος της επιχείρησης
Πρακτικαί εφαρμογαί...

Η διαφήμιση. Μέθοδος και τεχνική
...

Η ρευστότητα των επιχειρήσεων (2 τόμοι)
...

Η αμοιβή της εργασίας (Σύστημα και μέθοδοι)
...

Ταξινόμηση και τεκμηρίωση στις επιχειρήσεις
...

Η απόσβεση
...

Ο επιχειρηματίας και η πρόβλεψη
...

Σύγχρονος τεχνική πώλησης
...

Ο ανθρώπινος παράγοντας στην επιχείρηση
...

Η επεξεργασία των πληροφοριών
...

Το μάρκετινγκ εις την υπηρεσίαν του καταναλωτή
Κριτήρια ικανοποιήσεως του καταναλωτού...

Συμπλήρωμα κώδικα εισπράξεων δημοσίων εσόδων
...

Μάρκετινγκ Μέθοδοι Διευθύνσεως και Στρατηγική
...

Οικονομική Δύναμη των επιχειρήσεων
...

Η ανάπτυξη της επιχείρησης
...

Κεφάλαιο κίνησης και πολιτική χρηματοδότησης
...

Εισαγωγή στην οικονομία των επιχειρήσεων
...

Η ενοποίηση των ισολογισμών
...

Πολιτική προώθησης των πωλήσεων
...

Αριθμοδείκται και διαχείρισις της επιχειρήσεως
Διάφοροι τύποι αριθμοδεικτών....

Έρευνα αγοράς
...

Πώς να λανσάρετε ένα νέο προϊόν
...

Ανθρώπινα προβλήματα και επιχείρηση (2 τόμοι)
...

Τα στελέχη των επιχειρήσεων
...

Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (5 ΤΟΜΟΙ) 1995-2000
...

Πώς να αξιολογήσετε μια επιχείρηση
...

Τα έξοδα πωλήσεως
...

Συμπλήρωμα τελωνειακού κώδικα
...


   
  ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ GOOGLE


  ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
+
Γυμναστική σε χάπι; Νέα ουσία ίσως ανοίγει το δρόμο
+
Γυμναστική σε χάπι; Νέα ουσία ίσως ανοίγει το δρόμο
+
Διπλή γκάφα στον «Εκατομμυριούχο» - Βράζει το Twitter με τα λάθη στις ερωτήσεις
+
Ρολό πατάτας γεμιστό με τυρί και μπέικον - Η συνταγή που θα σας ξετρελάνει
+
Κοροναϊός: 7.158 κρούσματα και 8 θάνατοι - Στους 102 οι διασωληνωμένοι
+
Φωτιά στη Βούλα
+
Μητσοτάκης: Έρχεται πακέτο 80 δισ. για την Ελλάδα
+
Νίκολα Στέρτζον: Η «αντάρτισσα» μιας ανεξάρτητης Σκωτίας
+
Ε9: Άνοιξε η πλατφόρμα για διορθώσεις στα στοιχεία των ακινήτων
+
Kλιματική αλλαγή: «Καίνε» τη Νότια Ευρώπη οι υψηλές θερμοκρασίες
 
Εταιρείες
Κατάλογος
Αγγελίες
Ξενοδοχεία
Ειδήσεις
Βιβλία
Παιχνίδια
Ραδιόφωνο
Ταινίες
 
Copyright 2022 Marinet Ltd - Vres.gr  
back top